Opracowanie technologii odlewania tiksotropowego skomplikowanych elementów ze stopów żelaza.

PBS I - Opracowanie technologii odlewania tiksotropowego skomplikowanych elementów ze stopów żelaza.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - WO

3. Zakładu Automatyki Przemysłowej Braci Poterałów

Celem wniosku jest opracowanie warunków technologicznych wytwarzania elementów stalowych dla potrzeb partnerów przemysłowych metodą tiksoformingu, korzystając z doświadczenia w zagadnieniach formownia stali ze stanu stało-ciekłego poprzez uczestnictwo w projekcie COST 541. Planuje się opracowanie nowych gatunków stali o odpowiednich własnościach mechanicznych produktu finalnego, przy zachowaniu ekonomii kosztów. Podjęte zostaną próby uzyskania struktury globularnej koniecznej (z zastosowaniem modyfikator w postaci boru) dla tiksoformowania poprzez dobór odpowiedniego składu chemicznego stali. Badania będą prowadzone w dwóch kierunkach, a mianowicie dla staliw wysokowytrzymałych o dużej odporności na ścieranie oraz dla wyrobów precyzyjnych odpornych na korozję.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót