Opracowanie, wykonanie i badanie modelu organu do mechanicznego urabiania rud miedzi.

PBS I - Opracowanie, wykonanie i badanie modelu organu do mechanicznego urabiania rud miedzi.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Zabrzańskich Zakładów Mchanicznych S.A.

Do wybierania rudy miedzi tylko na grubości ekonomicznie uzasadnionego okruszcowania należy wykorzystać jedną z metod urabiania mechanicznego. W tym celu niezbędne jest ustalenie parametrów skał miedzionośnych, a następnie wytypowanie metody, narzędzi wraz z uchwytami i organu urabiającego. Konsekwencją podjętych badań będzie opracowanie konstrukcji nowego organu, a następnie wykonanie jego modelu badawczego, który posłuży do przeprowadzenia prób ruchowych oraz badań stanowiskowych. Końcowe wyniki pozwolą opracować wytyczne do projektowania nowej konstrukcji organu do urabiania rud miedzi w wyrobiskach o wysokości do 1,8m.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót