Opracowanie metod modelowania geologicznego oraz monitorowania erozyjno-korozyjnego zużycia materiałów z uwzględnieniem korozji mikrobiologicznej MIC w instalacjach wydobycia gazu łupkowego.

PBS I - Opracowanie metod modelowania geologicznego oraz monitorowania erozyjno-korozyjnego zużycia materiałów z uwzględnieniem korozji mikrobiologicznej MIC w instalacjach wydobycia gazu łupkowego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Materiałowej

W projekcie wykonana ostanie półprzemysłowa instalacja do modelowania procesów korozyjnych i erozyjnych zachodzących w procesie eksploatacji gazu (szczelinowanie i eksploatacja), zostaną przeprowadzone badania odporności korozyjno-erozyjnej wybranych gatunków stali stosowanych w przemyśle wydobywczym w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych oraz opracowany zostanie system monitorowania degradacji korozyjno-erozyjnej (w tym mikrobiologicznej) rur wydobywczych instalacji wydobycia gazu łupkowego. Ponadto przy pomocy przestrzennego, trójwymiarowego modelowania przeprowadzona zostanie analiza geologicznych warunków wgłębnych w złożach gazu łupkowego.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót