Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych.

PBS I - Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 

3. Politechniki Warszawskiej

4. WSK PZL- Rzeszów

Celem projektu jest opracowanie technologii, zbadanie właściwości materiałów w strefie złącza oraz stworzenie bazy danych procesów lutowania próżniowego stali i stopów niklu (Inconel Hasteloy) stosowanych w silnikach lotniczych przy wykorzystaniu spoiw grup Ni-Cr, Ni-Si-B, Ni-Cr-B-Si oraz miedź. Przedmiotem projektu jest określenie wpływu możliwych zmian parametrów procesów wchodzących w skład technologii lutowania w wysokiej próżni, które nie spowodują przekroczenia wymagań technicznych zespołów silników lotniczych.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót