Opracowanie zaawansowanej technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego.

PBS I - Opracowanie zaawansowanej technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Instytutu Metalurgii Żelaza

3. Arcelor Mittal Poland S.A.

4. Insytutu Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich

Projekt dotyczy wytwarzania lach z kontrolowanym poziomem naprężeń wewnętrznych, stosowanych do cięcia laserowego. Głównym celem projektu jest opracowanie parametrów technologicznych rzeczywistego procesu produkcyjnego oraz odpowiedniego składu chemicznego stali. W celu zapewnienia elastyczności zaproponowanego rozwiązania stworzone zostanie oprogramowanie umożliwiające projektowanie procesów produkcyjnych pod kątem nowych specyficznych wymagań odbiorców.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót