Opracowanie technologii formowania płytek wieloostrzowych oraz frezów monolitycznych z kompozytów ziarnistych o osnowach z korundu i azotku krzemu.

PBS I - Opracowanie technologii formowania płytek wieloostrzowych oraz frezów monolitycznych z kompozytów ziarnistych o osnowach z korundu i azotku krzemu.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

3. Politechniki Warszawskiej 

4. Instytutu Energetyki Oddział Ceramiki CEREL

Celem projektu są badania ukierunkowane na opracowanie założeń technologicznych wytwarzania ceramicznych płytek wieloostrzowych o złożonej geometrii, umożliwiającej łamanie wióra oraz pełnoceramicznych frezów monolitycznych z kompozytów ceramicznych o osnowach z korundu i azotku krzemu; tego typu frezy są nowością w skali światowej.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót