Opracowanie modelu automatycznej wiertnicy rdzeniowej do pracy w ekstremalnych warunkach, w szczególności w środowisku kosmicznym.

PBS I - Opracowanie modelu automatycznej wiertnicy rdzeniowej do pracy w ekstremalnych warunkach, w szczególności w środowisku kosmicznym.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Centrum Badań Kosmicznych PAN będącym Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przetestowanie modelu automatycznej wiertnicy rdzeniowej, której zadaniem jest bezobsługowe pobieranie próbek materiału z głębokości kilku metrów. Przewidywanym środowiskiem pracy urządzenia są zarówno trudnodostępne miejsca na Ziemi jak również powierzchnia planet i asteroidów. Specyficzne wymagania związane z dostępną mocą i masą jak również praca w próżni sprawiają, że proponowane zadanie jest z jednej strony trudne, a z drugiej mogące wypełnić niszę rynkową zwłaszcza w kontekście akcesji Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót