Opracowanie wytycznych technologicznych w procesie kształtowania plastycznego przez zgniatanie obrotowe z zastosowaniem nagrzewania laserowego dla materiału typu Inconel.

PBS I - Opracowanie wytycznych technologicznych w procesie kształtowania plastycznego przez zgniatanie obrotowe z zastosowaniem nagrzewania laserowego dla materiału typu Inconel.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Politechniki Warszawskiej będącej Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 

3. Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów S.A.

Celem projektu są badania procesu zgniatania obrotowego z nagrzewaniem laserowym, ukierunkowane na wykonanie elementów turbiny silnika odrzutowego z nadstopu niklu typu Inconel. Innowacyjność przedsięwzięcia polega na zastosowaniu laserowego nagrzewania w procesie plastycznego kształtowania elementów z blach wykonanych z trudnoodkształcalnych materiałów z nadstopów niklu, metodą zgniatania obrotowego, co w konsekwencji pozwoli na identyfikację struktury i właściwości elementów wykonanych tą metodą. 

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót