Mikromanipulacja narzędziami chirurgicznymi dla wspomagania zabiegów intrakorporalnych z wykorzystaniem obrazowania wizyjnego.

PBS I - Mikromanipulacja narzędziami chirurgicznymi dla wspomagania zabiegów intrakorporalnych z wykorzystaniem obrazowania wizyjnego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Wydział Lekarski

Celem projektu jest opracowanie praktycznych metod projektowania urządzeń do precyzyjnej manipulacji narzędziami chirurgicznymi, wykorzystujących sprzężenie wizyjne dla prowadzenia narzędzi oraz dodatkowe metody obrazowania dla lokalizacji tkanek lub narządów, które mają zostać poddane zabiegowi. Prace zostaną skoncentrowane na zabiegach w obrębie miednicy mniejszej, wykonywanych przez naturalne otwory ciała narzędziami endoskopowymi.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót