Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego

PBS I - Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej

3. LAKMA SAT Sp. z O.O.

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadu w formie pyłu powstającego w czasie produkcji perlitu ekspandowanego lub odpadu z procesów technologicznych obróbki perlitu przed jego zastosowaniem w produkcji wyrobów chemii budowlanej. Realizacja tego celu skupiać się będzie na opracowaniu kierunków utylizacji przez modyfikację istniejących technologii, w których perlit mógłby być stosowany, w ty do wytwarzania nowych produktów na jego bazie.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót