Innowacyjne szkliwa szklano-krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną.

PBS I - Innowacyjne szkliwa szklano-krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Materiałowej

3. Instytutu Szkła i Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie

4. ZPE ZAPEL

5. Sanitec Koło Sp. z O.O.

Celem projektu jest opracowanie bazy danych niezbędnej do projektowania i otrzymywania szkliw o najwyższych parametrach eksploatacyjnych. Odbywać się to będzie poprzez systematyczne badania układów wieloskładnikowych zaplanowanych na szkliwa na wyroby sanitarne. Dotychczasowa wiedza na temat roli poszczególnych tlenków min. we wpływie na proces krystalizacji i jakości powierzchni jest ograniczona do układów trój- i cztero-składnikowych.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót