Energooszczędna i niskoodpadowa metoda recyklingu złomu metali lekkich oparta o proces konsolidacji plastycznej.

PBS I - Energooszczędna i niskoodpadowa metoda recyklingu złomu metali lekkich oparta o proces konsolidacji plastycznej.

Projekt realizowany jest przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie.

Celem projektu jest zdobycie wiedzy, która pozwoli zastosować konsolidację plastyczną w oryginalnej  i niskoodpadowej technologii recyklingu. Tradycyjne procesy recyklingu stopów lekkich prowadzą do strat metalu - na poziomie 15% do 25 % oraz konsumują wiele energii - 4,5 do 6,5 kW/kg, przy czym dla złomów drobnych straty te mogą być dwukrotnie wyższe, co uniemożliwia recykling drobnych frakcji. Sposobem uniknięcia strat może być recykling oparty o konsolidację plastyczną, która opiera się na zdolności wytwarzania kohezji pomiędzy powierzchniami in statu nascendi, bez udziału dyfuzji i prowadzić może do konwersji rozproszonych form ciała w formę litą. Proces ma charakter niedyfuzyjny i zachodzi w niskich temperaturach z dużą prędkością.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót