Dystrybucja wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości w optycznych sieciach telekomunikacji.

PBS I - Dystrybucja wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości w optycznych sieciach telekomunikacji.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - WIEiT

3. Telekomunikacji Polskiej

4. Centrum Badań Kosmicznych PAN

Projekt dotyczy opracowania wysokoprecyzyjnej technologii transferu sygnałów atomowych wzorców czasu i częstotliwości za pośrednictwem światłowodowej sieci telekomunikacyjnej. Projekt przewiduje budowę demonstratora technologii, który będzie opisywał dalekosiężne łącze wraz z tzw. repozytorium czasu i częstotliwości.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót