Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego.

PBS I - Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytutu Metali Nieżelaznych będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 

3. Instytutu Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

4. Telzas Sp. z O.O.

Celem podjętych badań jest opracowanie nowych efektywnych metod diagnostyki efektu PCL-u (przedwczesnej utraty pojemności) dla zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego opartego o akumulatory ołowiowe. Badania elektryczne, elektrochemiczne i fizykochemiczne obejmą najważniejsze i najistotniejsze dla analizy efektu PCL-u obszary, co pozwoli uzyskać pełną korelację parametrów elektrycznych i właściwości elementów składowych ogniw. Ponadto określone zostaną optymalne metody diagnostyki parametrów elektrycznych akumulatora, stanowiące podstawę do oceny możliwości ich implementacji dla rzeczywistych warunków nadzoru technicznego nad stacjami zasilania rezerwowego.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót