Biometryczna weryfikacja i identyfikacja głosu.

PBS I - Biometryczna weryfikacja i identyfikacja głosu.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Unico Software Sp. z O.O. będącym Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Zamierzeniem projektu jest stworzenie konkurencyjnego zarówno ekonomicznie jak i technologicznie produktu z dziedziny biometrii głosowej w celu opracowania zaawansowanego systemu rozpoznawania i identyfikacji mówcy. Opracowany system z założenia ma korzystać z informacji akustycznej bez uwzględnienia innych modalności. Planowane zastosowania systemu to: infolinie oraz telefoniczne centra obsługi klienta, a ponadto wykorzystanie weryfikacji głosu jako elektronicznego klucza w budynkach inteligentnych, czy zamkach elektronicznych.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót