Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia.

PBS I - Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - WIEiT będącej Liderem

2. SWECO Hydroprojekt Kraków Sp. z O.O.

3. NeoSentio Sp. z O.O.

Projekt obejmuje badania dotyczące kompleksowego systemu monitorowania i prognozowania stanu wałów przeciwpowodziowych, obejmujące masowe zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym, ich zoptymalizowany przesył, interpretację i analizę z wykorzystaniem symulacji komputerowej oraz dostarczanie wizualizowanych wyników dla właściwych organów administracji. Innowacyjność polega na porównaniu wyników symulacji stanu wałów z ich rzeczywistym modelem fizycznym: zbudowany zostanie wał eksperymentalny i poddany różnym scenariuszom niszczeniowym. Wynik będzie zawierał opracowanie: dokładnych i ekonomicznych metod monitoringu, autonomicznego energetycznie pomiaru i przesyłu, dynamicznego modelu symulacyjnego dostosowanego do lokalnych uwarunkowań oraz wytycznych platformy informatycznej zapewniającej wydajne prognozowanie stanu bezpieczeństwa powodziowego.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót