Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych.

PBS I - Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Głównego Instytutu Górnictwa będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - WIMiR

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót