Badania odporności elementów nadwozia wykonanych ze stopów magnezu na obciążenia dynamiczne.

PBS I - Badania odporności elementów nadwozia wykonanych ze stopów magnezu na obciążenia dynamiczne.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Politechniki Wrocławskiej będącej Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - WIMiIP

3. Instytutu Metalurgii Żelaza

4. Kirchhoff Polska Sp. z O.O.

Celem projektu jest dobranie takiego kształtu oraz technologii wytwarzania elementów nadwozi z blach ze stopów magnezu aby ich odporność na obciążenia dynamiczne była zbliżona do odporności stosowanych obecnie elementów stalowych. Zmniejszenie zużycia paliwa oraz poprawa bezpieczeństwa biernego to dwa kluczowe problemy stawiane nowym modelom samochodów.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót