MRPO 7.2 - Poprawa sprawności energetycznej Basenu AGH w Krakowie

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Priorytetu 7 - Infrastruktura ochrony środowiska , Działania 7.2 -Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest modernizacja Basenu AGH, która przewiduje szereg działań inwestycyjnych mających przyczynić  się m.in do poprawy jakości powietrza atmosferycznego Krakowa. Projekt zakłada zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wykorzystywanej do celów grzewczych a tym samym do zmniejszenie strat ciepła podczas procesu wentylacji obiektu basenowego.