MRPO 5.1 - Centrum Energetyki

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Priorytetu 5 - Krakowski Obszar Metropolitalny, Działania 5.1 - Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny  węzeł europejskiej przestrzeni badawczej  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.