MRPO 1.1 - Rozwój bazy dydaktycznej Katedry Telekomunikacji AGH w zakresie nowoczesnych sieci optycznych

Projekt zakończony

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Priorytetu 1 - Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schematu A - Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalna strona projektu.