MRPO 1.1 - Laboratorium Edukacyjno - Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini - gmina Krzeszowice

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Priorytetu 1 - Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schematu A - Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalna strona projektu.