MRPO 1.1 - Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Priorytetu 1 - Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schematu A - Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalna strona projektu.