MRPO 1.1 - Adaptacja i doposażenie laboratorium badawczego metali i stopów pod kątem analiz odlewów i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa AGH

Projekt zakończony

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) Priorytetu 1 - Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schematu A - Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest możliwość rozwoju bazy dydaktyczno - naukowej Wydziału Odlewnictwa AGH. W celu wykonywania kompleksowych badań odlewów z metali nieżelaznych a także metali i stopów specjalnych dla medycyny, jubilerstwa czy zabytków, konieczne jest przeprowadzenie szeregu działań inwestycyjnych mających przystosować nowe powierzchnie na stanowiska badawcze. Zakupiona zostanie również nowoczesna aparatura.

Oficjalna strona projektu.