Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnych systemów odbierania prądu do pojazdów z napędem elektrycznym.

    

INNOTECH III - Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnych systemów odbierania prądu do pojazdów z napędem elektrycznym.

Projekt dotyczy opracowania nowatorskich konstrukcji systemów odbierania prądu do pojazdów transportu zbiorowego z napędem elektrycznym (autobus, tramwaj, kolej). 

 

Program INNOTECH III jest współfinansowany z działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

Powrót