Opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej.

   

INNOTECH III - Opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej. KTRAM

 

Program INNOTECH III jest współfinansowany z działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Powrót