Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów aluminium w gat. EN AW-6060, oraz EN AW- 6082 w procesie odlewania ciągłego z elektromagnetycznym układem modyfikacji struktury.

    

INNOTECH III - Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów aluminium w gat. EN AW-6060, oraz EN AW-6082 w procesie odlewania ciągłego z elektromagnetycznym układem modyfikacji struktury. ACS

 

Program INNOTECH III jest współfinansowany z działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

Powrót