Opracowanie zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych dla przemysłu samochodowego.

   

INNOTECH III - Opracowanie zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych dla przemysłu samochodowego. MAFCO

Celem konsorcjum jest opracowanie, przeprowadzenie testów i przygotowanie do wdrożenia nowych zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych do samochodów osobowych. 

 

Program INNOTECH III jest współfinansowany z działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

Powrót