Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej - REAKT

   

INNOTECH III - Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej - REAKT

Celem planowanego projektu jest opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa obejmującego odsiarczanie, sferoidyzację, wermikularyzację oraz modyfikację żeliwa w reaktorze umieszczonym w formie odlewniczej. Proces ten będzie zachodzić podczas zalewania form ciekłym metalem. Reaktor wykonywany będzie poza formą odlewniczą, a następnie w niej umieszczany przed złożeniem formy. W przypadku pozytywnego wyniku prac w planowanym projekcie należy się spodziewać znacznych oszczędności wynikających z obniżenia kosztów produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego i wermikularnego oraz poprawy ekologii procesu, co wpłynie na rozwój tej produkcji. Zaproponowane rozwiązania posiadają charakter innowacyjny i dotychczas, zarówno w kraju jak i za granicą, nie są stosowane.

Program INNOTECH III jest współfinansowany z działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).