Inteligentna Zakrętarka Elektromechaniczna Smart Electric Torque Tool.

   

INNOTECH III - Inteligentna Zakrętarka Elektromechaniczna Smart Electric Torque Tool.

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja inteligentnej zakrętarki elektromechanicznej, umożliwiającej dokręcanie śrub w połączeniach sprężanych w zakresie momentów 2000-15000 Nm zgodnie z normą PN-EN 1090-2. 

 

Program INNOTECH III jest współfinansowany z działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

Powrót