Innowacyjna linia do walcowania na zimno płaskowników o określonych właściwościach.

   

INNOTECH III - Innowacyjna linia do walcowania na zimno płaskowników o określonych właściwościach.

 

Program INNOTECH III jest współfinansowany z działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

Powrót