Innowacyjna technologia produkcji wlewków kuziennych o zróżnicowanej masie poprzez zastosowanie uniwersalnych zestawów odlewniczych

INNOTECH II - Innowacyjna technologia produkcji wlewków kuziennych o zróżnicowanej masie poprzez zastosowanie uniwersalnych zestawów odlewniczych

 

Projekt INNOTECH jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powrót