Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno-przewodzącymi

INNOTECH II - Nowe technologie dla elektroenergetyki napowietrznej

 

Program INNOTECH finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powrót