Kształtowanie własności użytkowych prętów stalowych przez kontrolowane odkształcenie plastyczne.

INNOTECH II - Kształtowanie własności użytkowych prętów stalowych przez kontrolowane odkształcenie plastyczne.

 

Projekt INNOTECH jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót