INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI

W ramach przedsięwzięcia zostaną podjęte działania mające na celu:

1. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających m.in. analizy potencjału rynkowego wynalazków, analizy ich gotowości wdrożeniowej oraz wyceny praw własności przemysłowej,

2. prowadzenie prac przedwdrożeniowych,

3. zarządzanie profilem technologii,

4. promocję oferty technologicznej.

Okres realizacji: 24.01.2014 - 24.09.2015

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Projekty systemowe „Inkubator Innowacyjności” oraz ze środków krajowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.