AGH Racing 4xHYBRID - Innowacyjne technologie napędów hybrydowych w samochodach wyścigowych

 

Projekt zorientowany jest na finansowanie udziału grupy studentów działających w zespole AGH Racing działającego w ramach koła naukowego MECHATRONIX w Międzynarodowych Zawodach Formuły Studenckiej. Zawody polegają na zbudowaniu przez studentów jednoiejscowego bolidu wyścigowego z zastosowaniem maksymalnej ilości innowacyjnych rozwiązan technicznych. W ramach projektu opracowany zostanie abstrakcyjny bolid z napędem hybrydowym elektryczno-spalinowym wyposażonym w silinki typu Direct Drive umieszczone w kołach z elektronicznie sterowna trakcją. Planuje się wyposażenie w system odzyskiwania energii zbudowany w oparciu o zestaw superkondensatorów. Poszycie bolidu będzie wykonane w technologii kompozytywnej. Zespół planuje starty w 4 konkursach Formuła Student 2015 o zasięgu międzynrodowymi rywalizując o najwyższe miejsca z najlepszymi uniwersytetami technicznymi całego świata. 

Okres realizacji: 01.09.2014 - 29.09.2015

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Projekty systemowe „Generacja Przyszłości II” oraz ze środków krajowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.