DEMONSTRATOR - Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowyc

   

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii uzyskiwania najwyższej jakości drutów w gat. CuOF wytwarzanych w energooszczędnej i recyklingowej metodzie odlewania ciągłego przy wykorzystaniu wyłącznie złomu kablowego.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum:

1. Tele-Fonika Kable Sp. z o.o - Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Okres realizacji: 01.06.2013 - 31.03.2016

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Działanie 1.5  Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „DEMONSTRATOR +  - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych  w skali demonstracyjnej – w obszarach INFO i BIO