DEMONSTRATOR - Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtników z trudno-kształcalnych stopów aluminium serii 5xxx

   

Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania trudnokształcalnych stopów AlMg o wysokich zawartościach Mg, która umożliwi wytwarzanie kształtników o dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz bardzo dobrej odporności na korozję.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum:

1. Albatros Aluminium Sp. z o.o. - Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Instytut Obróbki Plastycznej Poznań

4. Polutechnika Częstochowska

Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.12.2016

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Działanie 1.5  Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „DEMONSTRATOR +  - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych  w skali demonstracyjnej – w obszarach INFO i BIO