DEMONSTRATOR - Innowacyjna elektrownia wiatrowa z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW wyposażona w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru.

   

Wykonanie prototypu innowacyjnej elektrowni wiatrowej z pionową osią obrotu o mocy 1,5 MW wyposażonej w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii w zakresie niskich prędkości wiatru, w szczególności w zakresie 2-5 m/s, z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, umożliwiających automatyczne przewidywanie rozwoju sytuacji wietrznej i wyprzedzające dostosowanie parametrów pracy elektrowni umożliwiające osiągnięcie najkorzystniejszych współczynników przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną. Zastosowane algorytmy umożliwią automatyczną optymalizację parametrów przetwarzania energii, które zostaną dostosowane do indywidualnego miejsca posadowienia elektrowni, umożliwiającym tym samym maksymalizację uzysku energii elektrycznej w tej lokalizacji. Projekt realizowany jest w Konsorcjum:

1. Stalprodukt S.A. Bochnia - Lider projektu

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. ANew Institute Sp. z o.o. Kraków

Okres realizacji: 01.12.2013 - 30.09.2017

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Działanie 1.5  Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „DEMONSTRATOR +  - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych  w skali demonstracyjnej – w obszarach INFO i BIO