Innowacyjne metody udostepniania głebokich złóż rud miedzi

CuBR I Innowacyjne metody udostepniania głebokich złóż rud miedzi

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii udostępniania złoża rud miedz. 

Program CuBR finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A