BROKERZY INNOWACJI

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności komercjalizacji wyników badań naukowych realizowanych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Okres realizacji: 21.11.2013 - 30.09.2015

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Projekty systemowe „Brokerzy Innowacji” oraz ze środków krajowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.