Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych

- Informacja, doradztwo i szkolenia w zakresie możliwości i procedur pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł obsługiwany przez DOFS - Koordynacja przygotowania i składania aplikacji oraz zawierania umów finansowania i refinansowania projektów - Doradztwo dla beneficjentów w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów.