Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych

zajmuje się następującymi zagadnieniami:

  1.   Informacja, doradztwo i szkolenia w zakresie możliwości i procedur pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł obsługiwany przez DOFS
  2.   Koordynacja przygotowania i składania aplikacji oraz zawierania umów finansowania i refinansowania projektów
  3.   Doradztwo dla beneficjentów w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów.